Platí od 1.7.2020

(změna DPH z 15% na 10%)

C E N Í K    U B Y T O V Á N Í    

(C E N Y    J S O U     ZA    O S O B U    A    N O C)

 

    Délka pobytu cena bez DPH cena s DPH (10%)
    1 noc 454,55 Kč 500,- Kč
    2 noci až  5 nocí 309,09 Kč 340,- Kč
    6 nocí  až  1 měsíc 254,55 Kč 280,-  Kč
    1 měsíc  a  více 200,00 220,- Kč

 

Délkou pobytu se rozumí ubytování v kuse bez přerušení